F.A.Q.

Hieronder vind u een overzicht van de meest gestelde vragen omtrent onze producten.
(klik op een vraag om vervolgens direct naar het antwoord te gaan)

Vraag & Antwoord

Hoe groot moet mijn accu-capaciteit zijn om een inverter te gebruiken?

Voor het vaststellen van de accu-capaciteit geldt een bepaald percentage.
Bij 12V Inverters is dit percentage 20% van het invertervermogen
Bij 24V Inverters is dit percentage 10% van het invertervermogen.

Bijvoorbeeld: een AJ 1000-12 is een inverter van 12V 1000Watt.
Dit betekent dat de accu-capaciteit moet zijn: 20% van 1000Watt = 200Ah

Wat gebeurt er in een cel tijdens het ontladen?

Wanneer een cel wordt ontladen ontstaat door opname van zuur uit de elektrolytoplossing loodsulfaat in zowel de positieve als de negatieve platen. De hoeveelheid elektrolyt in de cellen blijft nagenoeg gelijk.
Het zuurgehalte in de elektrolytoplossing neemt echter af, wat merkbaar is aan de verandering in het soortelijk gewicht.

Wat gebeurt er tijdens het laden?

Tijdens het laden vindt het omgekeerde proces plaats. Op beide platen komt zuur vrij, waarbij de actieve massa in positieve plaat wordt omgezet in loodoxide en in de negatieve plaat in poreus sponsachtig lood. Als het laadproces ten einde loopt en het loodsulfaat grotendeels is omgezet zal een toenemend gedeelte van de toegevoerde energie gebruikt worden om water te ontleden in waterstofgas en zuurstofgas.Dit is een uiterst explosief mengsel, wat verklaart waarom de aanwezigheid van open vuur of vonken in de nabijheid van een accu tijdens het laden zeer gevaarlijk kan zijn. Daarom moet een accuruimte doeltreffend geventileerd worden.

3-traps laden

Bulkladen:
In het begin van de laadcyclus van een accu stijgt de spanning snel naar ca. 2.1 V / cel (12.6 V voor 12 V accu en 25.2 V voor een 24 V accu). De spanning stijgt daarna langzaam door tot de absorptiespanning is bereikt. Gedurende de bulkfase van de laadcyclus accepteert de accu alle aangeboden laadstroom: de laadstroom wordt begrensd door de laadapparatuur. Voor grote accubatterijen is het raadzaam om de stroom tot C / 5 te beperken of nog beter, tot C / 10, wat betekent dat 10 tot 20 % van de totale capaciteit per uur wordt geladen bijvoorbeeld 100 A tot 200 A voor een accu van 1000 Ah.
Absorptieladen:
Wanneer de absorptiespanning is bereikt wordt het laden beperkt tot de hoeveelheid stroom die de accu bij deze spanning opneemt. Tijdens de absorptiefase neemt de stroom gestaag af terwijl de accu de volledig geladen toestand bereikt.
Floatladen of druppelladen:
Nadat de accu volledig is geladen wordt de spanning verlaagd om corrosie en gasontwikkeling zo veel mogelijk te beperken. Daarbij moet de spanning wel hoog genoeg blijven om te compenseren voor zelfontlading, d.w.z. om de accu volledig geladen te houden.

Wat doet het Spiralcell-ontwerp t.o.v. een traditionele accu?

In tegenstelling tot gewone batterijen, biedt het unieke ontwerp van de spiralcell-technologie talrijke interessante eigenschappen. Hier volgt een samenvatting. 

Spiralcell Technologie 
– een groter plaatoppervlak
– minder ruimte tussen de platen
– de mogelijkheid om lood van hoge zuiverheid te gebruiken.
– Geïmmobiliseerde platen (vastgezet).
Het resultaat:
– Een lage inwendige weerstand. Door deze lage inwendige weerstand is er meer energie beschikbaar in een  kleinere bak, bestaat de      mogelijkheid tot veel sneller bijladen, en worden hogere en zuiverdere spanningseigenschappen verkregen tijdens het ontladen.
– Een verbeterde trilweerstand, geen verlies van actieve pastastof, geen geleidelijk verlies van energie en capaciteit die optreedt naarmate de batterij veroudert.
– Dit resulteert in een batterij die langer meegaat en beter presteert tijdens de volledige levensduur.

 

Kunt u de Optima opladen met een druppellader?

Ja, u kunt de OPTIMA opladen met elk type lader op voorwaarde dat de spanning juist is ingesteld. Als de lader continu is aangesloten, moet de spanning zijn ingesteld op maximaal 13,8 V met een maximale stroomsterkte van 1 A.

Waarom gaat de OPTIMA langer mee?

De belangrijkste redenen waarom de OPTIMA batterij langer meegaat zijn de volgende:

  • Geen verlies van actieve pastastof. Het SPIRALCELL ontwerp immobiliseert de platen. Hiermee wordt vermeden dat de actieve pasta loskomt, waardoor er kortsluiting kan ontstaan tussen de platen.
  • Raster van hoogzuiver lood/tin. Het rastermateriaal in OPTIMA batterijen is beter bestand tegen kwaliteitsvermindering van het raster. Dit is een vorm van inwendige corrosie van de batterijplaten die optreedt naarmate de batterij veroudert.
  • Het gesloten systeem voorkomt verlies van water, waardoor de platen zouden kunnen uitdrogen en defect raken

 

Heeft de OPTIMA Deep-Cycle accu een geheugen?

Loodbatterijen zijn niet onderhevig aan een zogenaamd geheugeneffect. Veel mensen denken dat deze batterijen een geheugen hebben omdat ze vaststellen dat de capaciteit verlaagt of de draaitijd verkort wanneer de batterij veroudert. De actieve pastastof in een loodbatterij is onderhevig aan slijtage, net zoals het loopvlak van een band. Telkens wanneer de batterij een laad & ontlaad cyclus ondergaat, wordt er een beetje pastastof verbruikt. Naarmate de batterij ouder wordt, is er minder pastastof beschikbaar voor op- en ontladen, waardoor de bedrijfsduur wordt verkort. Dit is eventueel beter merkbaar wanneer een hoogvermogen- of SLI-batterij (SLI = Starting, Lighting, Ignition = starten, lichten, ontsteking) wordt gebruikt in een deep-cycle toepassing. De platen van een SLI-batterij zijn ontworpen voor het afgeven van hoge stroomsterkte in een korte tijd. Platen in deep-cycle batterijen zijn beter geschikt voor toepassingen met herhaaldelijke volledige ontlading

Wat is een gelcelbatterij?

Een gelbatterij is doorgaans een gewijzigd ontwerp van de standaard loodbatterij voor auto’s of scheepvaart. Er wordt een geleermiddel toegevoegd aan de elektrolyt om bewegingen in de batterijbak te beperken. Gelbatterijen gebruiken vaak ook een terugslagklep in plaats van ontluchtingskleppen. Dit helpt de normale inwendige gassen terug te vermengen met het water in de batterij, waardoor gasvorming wordt beperkt

                       !!! Dus Optima is GEEN Gelaccu !!!!

In welke gevallen moet ik een deep-cycle overwegen?

Wanneer de batterij alle bedrijfsenergie voor een auto of een ander apparaat moet leveren. Daarnaast moeten deep-cycle batterijen ook worden gebruikt in auto?s met toebehoren die veel elektrische energie vergen waarbij de dynamo de batterij niet volledig opgeladen kan houden.

Kan ik een isolator gebruiken met een OPTIMA?

Ja, vrijwel elk type batterijscheider of solenoïde is geschikt voor een Optima. Het belangrijkste is dat de laadspanning binnen de grenswaarden blijft die door Optima worden aanbevolen. Wanneer een Optima samen met een conventionele batterij wordt gebruikt, moet het systeem elke batterij apart bijladen. Vergeet niet dat sommige isolatoren een spanningsdaling kunnen veroorzaken. Studer heeft geen spanningsval(mosfet)!!  Let erop dat de laadspanning op de accu hoog genoeg is. Voortdurend te laag bijladen van de batterij resulteert in vroegtijdige uitval en verminderde capaciteit.

Hoe doorstaat een gelcel de vergelijking met de deep-cycle?

De meeste gelbatterijen hebben een veel hogere inwendige weerstand. Daardoor kunnen ze niet even efficiënt stroom leveren en ontvangen. Dit is vooral duidelijk op hogere stroomniveaus. Zo werken de meeste gelbatterijen bijvoorbeeld niet goed bij het starten van auto‘s.

Wanneer moet ik een deep-cycle Optima gebruiken als startbatterij?

Deep-cycle batterijen zijn ontworpen voor toepassingen die zwaar, herhaaldelijk stroomverbruik vergen zoals sleepmotoren, golfwagentjes, elektrische rolstoelen, of energievoorziening van campers. Er bestaan echter andere toepassingen genaamd diep ontladen (heavy cycling)of vaak ontladen (high cycling) waarbij een deep-cycle OPTIMA met succes een startbatterij kan vervangen en zo een langere levensduur en betere prestaties kan bieden.
Bij toepassingen waarbij de batterij diep wordt ontladen (heavy cycling) of vaak wordt ontladen (high cycling) ontneemt een auto buitengewoon hoge stroomniveaus aan de startbatterij omdat er extra toebehoren zijn, of de dynamo slechts over een beperkte capaciteit beschikt. Veiligheidsdeskundigen zoals wagenparkbeheerders bij de politie, brandweer en de ambulance stellen vaak vast dat traditionele startbatterijen niet lang genoeg kunnen meegaan en onvoldoende presteren als gevolg van het diep ontladen (heavy cycling). Dit is een uitstekende gelegenheid om uw klant een product als de OPTIMA deep-cycle batterij aan te bieden die langer meegaat en beter presteert onder deze omstandigheden.

De OPTIMA RedTop startbatterij werkt uitstekend voor elke auto of elke uitrusting met een goed werkende dynamo waarbij de batterij alleen voor starten, lichten & ontsteking wordt gebruikt. Bovendien gaat deze batterij vaak twee tot drie keer langer mee dan conventionele batterijen. Als de auto weinig of geen extra toebehoren heeft en is uitgerust met een standaard of verzwaarde dynamo, dan is de OPTIMA RedTop startbatterij de juiste keuze.

Vergeet niet dat de klant een volledig ontladen YellowTop OPTIMA kan hebben die zijn motor niet wil starten. Deze biedt echter veeleer het voordeel van snel herladen en beter herstellen van vaker ontladen.

Om de klant van de beste OPTIMA oplossing te voorzien, moet rekening worden gehouden met zowel de toepassing als het laadsysteem alvorens de juiste OPTIMA aan te bevelen. Welke OPTIMA zou u bijvoorbeeld aanbevelen voor een klant met bijvoorbeeld een grote SUV met een alarmsysteem van een andere fabrikant? Als de klant deze auto elke dag gebruikt, is de RedTop de juiste keuze. In dit geval is het stroomverbruik immers nominaal en wordt de batterij dagelijks bijgeladen. Als de klant de auto echter gedurende langere tijd laat stilstaan en het alarmsysteem is ingeschakeld, moet u de OPTIMA YellowTop aanbevelen omdat een stroomafname die verscheidene weken duurt de RedTop zou beschadigen en de levensduur van deze batterij zou verminderen

Wat is het verschil tussen de deep-cycle batterij en de startbatterij?

De OPTIMA deep-cycle batterij werkt met een andere scheikundige formule voor de actieve pastastof op de platen en een ietwat sterker zuur. Door deze scheikundige formule wordt een veel langere levensduur mogelijk bij langdurige stroomafname, met slechts een minieme verlaging van energie

Hoe wordt de geringe zelfontlading verkregen?

Dit komt hoofdzakelijk door de zuiverheid van het lood in de OPTIMA platen. Sommige legeringen in conventionele batterijen zijn vatbaarder voor elektronenoverdracht dan de legeringen die in de OPTIMA worden gebruikt, en deze gevoeligheid veroorzaakt zelfontlading.

Zal mijn hoogrendementsdynamo de OPTIMA beschadigen?

Nee, zolang de spanning juist is ingesteld. Door de uiterst lage inwendige weerstand van de OPTIMA, is deze batterij beter bestand tegen hoge stroomsterktes dan conventionele batterijen.

Kan ik een OPTIMA parallel aan mijn andere batterij koppelen?

Nee, uitsluitend batterijen van hetzelfde merk, model of min of meer dezelfde leeftijd mogen parallel aan elkaar worden gekoppeld.
Als u dit toch doet,dan vermindert u de levensduur aanzienlijk van de Optima.Tevens vervalt dan uw garantie.

Zal de batterij ontladen wanneer ik hem gedurende langere tijd op beton laat staan?

Nee, bij moderne batterijen bestaat de bak uit polypropyleen dat daar tegen bestand is. Indien mogelijk, kan een batterij het best op een koele, droge plaats worden opgeslagen.

Wat betekent deep-cycle?

Deep-cycle betekent de batterij gebruiken voor toepassingen die doorgaans 60% tot 70% of meer batterijcapaciteit ontladen. Een batterij voor een auto (personenwagen, bestelwagen, vrachtwagen) is een SLI-batterij (SLI = Starting, Lighting, Ignition = starten, lichten, ontsteking). De platen van deze batterij zijn ontworpen om gedurende korte tijd maximale energie te leveren. Bij het starten van een auto wordt bij een SLI doorgaans slechts 1% tot 3% ontladen. Wanneer een SLI-batterij bij een deep-cycle toepassing wordt gebruikt of in een auto met toebehoren die veel elektrische energie vergen, wordt de levensduur van de batterij verhoudingsgewijs verkort, afhankelijk van het feit hoe diep hij regelmatig wordt ontladen.