Powerboozt Zuivere Sinus Omvormer met BY-pass !!!

 

De PowerBoozt Rhino omvormers vormen een 12, 24 of 48 volt accuspanning om naar 230 volt wisselstroom.
Bijvoorbeeld om apparatuur zoals deze thuis gebruikt wordt ook op een locatie te kunnen gebruiken waar geen netstroom beschikbaar is. Denk hierbij aan campers of mobiele werkplaatsen. Zelfs tijdens het rijden kan kunnen de accu’s van fiets en/of electrisch gereedschap geladen worden en kan er koffie gezet worden.

Op locatie waar wel netstroom beschikbaar is kiest met bij voorkeur voor netstroom. Men wil immers niet onnodigde accu waarop de omvormer is aangesloten belasten en ontladen.

Om te voorkomen dat er stekkers en bekabeling moet worden omgestoken of dat er fouten gemaakt wordenmet verschillende 230volt netten is er een PowerBoozt Rhino met BY-pass ontwikkeld

BY-pass functie gebruiken (UPS)

Indien de PowerBoozt Rhino-LB 230 volt wisselstroom krijgt aangeboden van buitenaf(Walstroom) zal hij deze doorlaten naar de stopcontacten (BY-pass).
Zodra de 230 volt wisselstroom wegvalt schakelt hij razendsnel terug zodat deaangesloten apparatuur ongestoord kan blijven werken.
De PowerBoozt Rhino LB functioneert dan als een UPS en heeft alsvoorkeur de 230volt van het net (Walstroom) De schakelaar moet dan in stand ‘UPS’ gezet worden

                                                                                                                                     

ECfunctie gebruiken (ECO)

PowerBoozt Rhino-LB kan ook dusdanig ingesteld worden zodat hij voorkeur geeft aande accu. Pas als de accuspanning te laag wordt zal de PowerBoozt Rhino LB kiezen voor de 230 volt wisselstroom van buitenaf (Walstroom).

Zodra er een accuspanning hoger dan 11 Vdc wordt gemeten schakelt hij razendsnel terug zodat de aangesloten apparatuur ongestoord kan blijven werken.
De schakelaar moet dan in stand ‘ECO’ gezet worden.

Zodra de schakelaar in ‘OFF’ positie gezet wordt zal de omvormer uitschakelen en niet reageren op de aangeboden 230 volt wisselstroom van buitenaf(Walstroom). Wel wordt aangeboden walstroom door gelaten naar de stopcontacten.

 

Leveringsprogramma 2021

 PowerBoozt Rhino: 12,24 en 48Vdc
    300 Watt, 600 Watt, 1000Watt, 1500 Watt
    2000 Watt, 2500 Watt en 3000Watt
 PowerBoozt Rhino met LCD: 12, 24 en 48Vdc
    600 Watt, 1000Watt, 1500 Watt,2000 Watt,
    2500 Watt, 3000Watt en 4000Watt
 PowerBoozt Rhino met LCD en Bypass: 12 Vdc
    1500 Watt en 2500 Watt

                                                                                               

Download PB Rhino met Bypass PDF